Pitchevent Van Hall Larenstein

Het Green Entrepreneurship Centre (GEC) is een kenniscentrum binnen Van Hall Larenstein dat zich richt op het begeleiden en scholen van ondernemende studenten, alumni en (toekomstige) ondernemers en het ondersteunen van start-ups en projecten gericht op duurzaam en innovatief ondernemen. Het GEC is er voor alle studenten en alumni, ongeacht de opleiding die je binnen Van Hall Larenstein volgt of gevolgd hebt. Het centrum werkt vanuit een uitgebreid netwerk waarin faciliteiten, begeleiding en kansen geboden worden.

Pitchevent Van Hall Larenstein

Het Green Entrepreneurship Centre (GEC) is een kenniscentrum binnen Van Hall Larenstein dat zich richt op het begeleiden en scholen van ondernemende studenten, alumni en (toekomstige) ondernemers en het ondersteunen van start-ups en projecten gericht op duurzaam en innovatief ondernemen. Het GEC is er voor alle studenten en alumni, ongeacht de opleiding die je binnen Van Hall Larenstein volgt of gevolgd hebt. Het centrum werkt vanuit een uitgebreid netwerk waarin faciliteiten, begeleiding en kansen geboden worden.

Tijdens het event gaan groepen studentondernemers pitchen voor een groot publiek.

Enterprijs

Entreeprijs is een nieuw initiatief in het kader van student en ondernemerschap. Het is een doorontwikkeling van een aantal bestaande battles en prijzen voor student ondernemers op initiatief van Leeuwarden Studiestad. De winnaar van de Enterprijs 2017 krijgt een financiële bijdrage van €2500,- voor het (op)starten van de onderneming en een half jaar begeleiding door Inqubator.

Met de tool van InCrowdz gaan wij tijdens dit event op 16 november zoveel mogelijk interactie tussen de pitcher en het publiek creëren. Met als doel de student ondernemer een stap verder te helpen!