Jaarconferentie Nationaal Techniekpact

Hoe richten we een duurzame arbeidsmarkt in waarin onder meer goede scholing, voldoende toestroom van werknemers en bereidheid van mensen om te veranderen van positie, baan of werkgever centraal staan. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt, zowel nú als in de toekomst?

Vanaf de vroegste jeugd tot werknemer: in Noord-Nederland laten partijen in diverse projecten op het snijvlak van bijvoorbeeld duurzame (groene) energie, smart industry, toekomstbestendige landbouw en innovatieve zorg zien dat techniek verbindt!

Het Techniekpact bestaat vijf jaar. Tijdens de jaarconferentie staan we stil bij de tomeloze inzet die binnen de regio’s is getoond en de prachtige resultaten die hierdoor tot stand zijn gekomen. Met techniek als motor voor nieuwe kansen en nieuwe verbindingen presenteren we samen met de betrokken bewindspersonen de ambities voor de toekomst.

Denk, leer en doe mee!

 

 

Dutch-E 2017

As incremental technological development constitutes an ever more dynamic world, Dutch-e invites you to support global ideas. One of the projects that Dutch-e supports is the pitch of Pim Pomsy, who intends to make a documentary of his epic journey from the Netherlands to South-Africa, all the way on a skateboard. His aim is to show the contemporary South-African skateboard scene. Pim wants to collect donations and other kinds of contributions to realize his dream. The pitcher’s audience is able to invest, offer help or raise questions; all projected on one or multiple screens!