Pitchevent Van Hall Larenstein

Het Green Entrepreneurship Centre (GEC) is een kenniscentrum binnen Van Hall Larenstein dat zich richt op het begeleiden en scholen van ondernemende studenten, alumni en (toekomstige) ondernemers en het ondersteunen van start-ups en projecten gericht op duurzaam en innovatief ondernemen. Het GEC is er voor alle studenten en alumni, ongeacht de opleiding die je binnen Van Hall Larenstein volgt of gevolgd hebt. Het centrum werkt vanuit een uitgebreid netwerk waarin faciliteiten, begeleiding en kansen geboden worden.

Tijdens het event gaan groepen studentondernemers pitchen voor een groot publiek.